Levensportret

Levensportretten

Gedachten en Reacties

Uwlevensportret

Levensportret; een beeld in woorden

Levensportret; overpeinzingen

Het lezen van beelden - kerkramen

Ik werk met beelden. Toen lezen nog niet gewoon was waren afbeeldingen 'the poor mens's bible'. Weinigen kunnen nu wat men toen gewoon was: goed waarnemen.
De man die de ramen in de kerk verklaart, vertelt niet zozeer wat hij ziet maar wat hij gelezen heeft. De drie vallende sterren zijn niet te missen maar hij zegt dat daar niks over in het boekje staat.
Drie! Getallensymboliek, drietal, driehoek, drie-eenheid...

In uw levensportret wil ik het zonlicht door uw kerkraam laten schijnen.

Vliegers

Uwlevensportret

Ik word er altijd blij van: vliegers boven de kustlijn.
Het lukt niet altijd om de vlieger hoog te houden. Maar als het lukt ziet het er zo uit: boven de vliegeraar staat strak en stralend de vlieger. De vlieger is de oplettende mens onder hem toegewend. Ze zijn verbonden hoewel de lijn nauwelijks zichtbaar is.

Iedere mens heeft in wezen een vlieger. We nemen ons niet altijd de moeite die goed te bekijken. In een levensportret help ik u uw vlieger, of de vlieger van een dierbare, zichtbaar te maken.

Bij leven

Er is een reclame van Dela. Ontroerend, mensen spreken zich een dierbare toe op een publieke plaats. Ze maken hun dankbaarheid openbaar. Opvallend is dat iedereen er blij van wordt!
Het motto is natuurlijk dat we dit niet hoeven te bewaren tot een uitvaartplechtigheid.
Een levensportret schetst een beeld waarin wat we niet dagelijks benoemen, aan de oppervlakte komt. Zonder waardeoordeel. Met compassie. Een beeld van de strevende mens.

Top


Levensportret - reacties

"Je had voor ons al eens eerder een prachtige tekst geschreven.
Een verhaal waar iedereen met een grote lach zat en stiekem soms ook met een traantje.
je hebt voor ons weer een tekst geschreven; ditmaal had iedereen grote tranen maar toch: ook een voorzichtige glimlach!"

"Het is zo knap hoe je hiermee een prachtig verhaal op papier weet te zetten. Zo herkenbaar voor iedereen, zo (o)ma! Nogmaals harteljk dank!"

"Een leven in recepten - wat een goed voorstel. En wat is het een dierbaar boekje geworden. Merci!"

Top


Informatie en contact

Ik overleg graag met u om te kijken of ik uw wens kan realiseren. Al heeft u nog geen vastomlijnde voorstellling en bent u alleen nieuwsgierig, ik ben dat ook naar u!

U kunt bellen:
0182 342 803

*Naam:
Woonplaats:
*E-mail:
 Telefoon:

Uwlevensportret - Op een speciale manier ingebonden door Yoka van Dyk
YokavanDyk

Top


Uw Levensportret (c) 2013 Carla Pera - gebouwd door UwWebsiteKanBeter
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55994393